TELEFON ZAUFANIA dla dzieci, młodzieży i rodziców

                                                         

 

 690 866 334 *

 

          

Informujemy, że w czasie trwania epidemii Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie stworzyła możliwość telefonicznego bezpośredniego kontaktu z psychologami pracującymi w Poradni, dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.                                                                                                                                                                        

 *Koszt zgodny z taryfą operatora.