Deklaracja

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Poradnia: http://www.poraniadzialdowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.06.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 12.01.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak tytułów alternatywnych dla zdjęć i grafik;

- brak możliwości zmiany kontrastu;

- brak możliwości pełnej nawigacji treści tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury;

- niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo;

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono 25.01.2021 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury.

 

Informacje zwrotne  i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Angelika Kordalska: adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 697 62 51.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie przy ul.11 Listopada 16, 13-200 Działdowo

 1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście usytuowane na parterze.
 2. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Poradnia dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedna na parterze i jedna na piętrze.
 4. W budynku jest zainstalowana winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na I piętro Poradni.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Nad wejściem nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 8. W poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Filii w Lidzbarku, przy ul. Jeleńskiej 38, 13-230 Lidzbark

 1. Filia Poradni zlokalizowana jest na piętrze budynku, prowadzi do niej wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Nad wejściem nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny bez wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Filia Poradnia nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oznaczeń w alfabecie Braill’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych
  i słabowidzących.
 8. W Filii Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.