Nowoczesne metody terapii


 

Metoda Warnkego w naszej Poradni.   

Do oferty pracy Poradni tym razem dołączono trapię Metodą Warnkego.  Nasza Poradnia od 2009 r. realizuje terapię EEG Biofeedback, a od roku Metodę Tomatisa. Teraz przyszedł czas na wspieranie dzieci i młodzieży kolejną metodę opartą na wspomaganiu pracy mózgu przy pomocy nowoczesnych technologii.

Terapia Metodą Warnkego dedykowana jest dla dzieci mających problemy szkolne, które związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

   - Trudności w nauce

   - Problemy w nauce czytania i pisania

   - Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

   - Problemy logopedyczne

   - Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

   - Problemy w lateralizacji

   - Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

   - Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

 

Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych i jest  stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii , a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu także na gruncie polskim.

Trening Metodą Warnkego w ocenie pacjentów poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym. Opisane osiągnięcia sprawiają, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.

 

Urządzenie do prowadzenia terapii został zakupiony ze środków Powiatu Działdowskiego.

 

Przypominamy również o prowadzonych w naszej placówce nowoczesnych metodach terapii, które cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych klientów.

 


 

Metoda Tomatisa

W Poradni od roku dysponujemy urządzeniem TALKSUP, przy pomocy którego odbywa się terapia. Rodzice dzieci objętych terapią zauważają postępy u swoich pociech już po jednej czy dwóch sesjach. Francuski laryngolog Alfred Tomatis opracował tę metodę w celu przywracania umiejętności słuchania. Metoda ta sprzyja również rozwojowi zdolności motorycznych (utrzymanie równowagi ciała), emocjonalnych (wyciszenie i nabycie większej pewności siebie) oraz poznawczych (lepsze przyswajanie wiedzy). A możliwe jest to dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń pod wpływem konkretnych, długotrwałych i powtarzających się bodźców. Alfred Tomatis mówił “Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać.”   Dlatego też terapeuci tak chętnie wspomagają się tą metodą w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Dziedziny zastosowania: 

   - Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe

   - Całościowe zaburzenia rozwoju

   - Dyslektycy

 


 

EEG Biofeedback.

Od kilkunastu lat w naszej Poradni prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem aparatury do EEG BIOFEEDBACK.

EEG Biofeedback, albo inaczej neurofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu dziecko może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach trudno jest panować.  EEG Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, epilepsją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niską odpornością na stres. Jest to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje pochwały i nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Dlatego też jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna i ciekawa.

 

W Poradni w Działdowie ten model pracy stosowany jest głównie w celu polepszenia koncentracji uwagi, zmniejszenia objawów nadpobudliwości,

 


 

Do korzystania ze wszystkich wymienionych terapii nasi specjaliści dokonują wstępnej kwalifikacji uczniów poprzez przeprowadzenie wywiadów i dokonaniu wstępnych badań.

 


 

Konkurs Fotograficzny

 

 

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  

 

PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU”

 

 

 

 

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2021 r.

 

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który chce zrobić fotografie zawierające walory krajobrazowe oraz przyrodnicze charakterystyczne dla powiatu działdowskiego i związane z jego położeniem geograficznym, przedstawione w czterech porach roku.

Do konkursu należy zgłosić komplet czterech zdjęć przedstawiających walory krajobrazowe oraz przyrodnicze powiatu działdowskiego w czterech porach roku: wiosną, latem, jesienią, zimą. Każde zdjęcie może przedstawiać inny krajobrazy lub element przyrody.

Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu lub miejsca.

 

Na zwycięzców w dwóch kategoriach czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Nagrodzone lub wyróżnione fotografie posłużą do niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

 

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.powiatdzialdowski.pl

(https://www.dzialdowo.pl/starosta-dzialdowski-zaprasza-do-udzialu-konkursie-fotograficznym-przyroda-powiatu-dzialdowskiego-w-barwach-czterech-por-roku/)

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

 


 

Powrót uczniów klas I-III do szkół!!!

 

Szanowni Państwo!

Decyzją MEiN uczniowie z klas I – III wracają do ław szkolnych.

 

W związku z mogącymi pojawić się u dzieci problemami adaptacyjnymi, po powrocie do placówek,

oferujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.

 

Przypominamy, że istnieje bezpośredni, telefoniczny kontakt z psychologami naszej Poradni pod numerem 

 

690 866 334

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, na który mogą dzwonić uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.

 

Przypominamy również, że nasza placówka pracuje w bezpośrednim kontakcie z klientami na terenie Poradni, oczywiście z zachowaniem  zalecanego reżimu sanitarnego.

 

 

Można się do nas zgłaszać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

pod numerem 23 697 62 51 (dla Poradni w Działdowie) bądź 23 696 12 69 (dla Filii w Lidzbarku). 


 

Informacja

  

 UWAGA !  Praca Poradni na nowych zasadach.


SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!!!

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie

z Filią w Lidzbarku

przywracają  stacjonarną formułę pracy.

 

Ze względu na w dalszym ciągu występujący stan epidemii w pierwszej kolejności wznawiamy działalność diagnostyczną, w związku z koniecznością wydawania orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

 

Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych, w celu uzyskania informacji o sposobie złożenia wniosków/dokumentów lub odbioru dokumentów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo, na dole informacji lub w zakładce KONTAKT.

 

 

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Poradni,

prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia

osobistego załatwiania spraw.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii, orzeczenia wraz z załącznikami, można także (poza osobistym dostarczeniem) przesyłać listownie na adres wybranej placówki (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie, ul. 11 Listopada 16, 13-200 Działdowo lub Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie Filia w Lidzbarku, ul. Jeleńska 38, 13 - 230 Lidzbark).

Wzory Wniosków i Zaświadczeń dostępne są
w zakładce DRUKI/Rodzice.

 

Zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów prosimy, aby przed osobistym stawiennictwem w Poradni, telefonicznie omówić z pracownikiem zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów.

 

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania  ze wsparcia specjalistów w formie zdalnej (telefonicznie, mailowo lub on-line). Po wcześniejszym umówieniu, istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Poradni z zachowaniem, zasad bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o zakładanie rękawiczek i maseczek ochronnych zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 


 

 

Informujemy, że za zgodą rodziców, przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Wewnętrzne procedury Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie dotyczące udziału dzieci
w zajęciach WWRD w okresie zagrożenia COVID 19, w zakładce

<PRACA PORADNI W OKRESIE EPIDEMII>

lub do pobrania poniżej

 

PROCEDURY WWRD

 


 

Sekretariat Poradni w Działdowie i Filii w Lidzbarku są czynne,

codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:30 do 15:30

 

 

 

 

 

 Kontakty do sekretariatu Poradni w Działdowie i Filii w Lidzbarku podane poniżej.

Natomiast bezpośrednie kontakty i godziny pracy konkretnych specjalistów w zakładce

<PRACA PORADNI W OKRESIE EPIDEMII> 

 

 

 

 

Sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Działdowie

 

tel.: 23 697 62 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Skype: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sekretariat Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lidzbarku

 

tel.: 23 696 12 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wpisując numer telefonu 236961269 

 


 

Warsztaty z doradztwa zawodowego 27 listopad 2019 r.

W dniu 27 listopada 2019r. w Naszej Poradni odbyły się warsztaty „Innowacyjne formy pracy w doradztwie zawodowym”. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w codziennej pracy doradcy zawodowego oraz odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią Klaudię Stano - trenera fundacji Katalyst Education w Warszawie z zakresu wykorzystania platformy Mapy Karier w realizacji doradztwa zawodowego. Część warsztatowa spotkania wzbudziła duże zainteresowanie i aktywność uczestników. Petarda, Innowacyjność, „Powiało nowością, W końcu coś co wykorzystam w swojej pracy to tylko niektóre komentarze uczestników po zakończonym spotkaniu.

Z relacji uczestników wynika, iż poznane metody, narzędzia i techniki w sposób znaczący wzbogacą i uatrakcyjnią  ich warsztat pracy.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół/placówek powiatu działdowskiego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Iwona Karkut

 

 


 

Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020

W dniu 17 października 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyła się konferencja metodyczna realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Starostwo Powiatowe  w Działdowie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie pod tytułem:

 

„Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020”

 

Konferencję prowadzili konsultanci W-M ODN w Elblągu:

 

Marlena Szwemińska – konsultant ds pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej

 

Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds wychowania fizycznego

 

W program konferencji ujęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – Tomasz Szuszkiewicz

2.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – Marlena Szwemińska

3. Wspieranie uczniów z chorobami przewlekłymi w kontekście edukacji włączającej - Wojciech Lipka – Dyrektor PPP w Działdowie

 

Odbyły się również warsztaty tematyczne:

1. „Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania  fizycznego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum” - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego – T. Szuszkiewicz

2. „Uczeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” -  warsztaty dla  nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze SPE – M. Szwemińska

 

Była to pierwsza z planowanych konferencji w Naszej placówce w tym roku szkolnym.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia w Poradni.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Odyseja Umysłu 2019

Kolejny raz przez kilka miesięcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie trwały przygotowania do udziału w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”, którego celem jest twórcze rozwiązywanie problemów.

Drużyna reprezentująca nasz rejon składała się z siedmiu uzdolnionych uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego. Udział uczniów w programie był wspierany przez szkoły podstawowe, Powiat Działdowski oraz rodziców, których dzieci uczestniczyły
w projekcie. Opiekę nad zespołem sprawował trener – psycholog poradni Natalia Szramka.

 

Drużyna wybrała jedno spośród pięciu dostępnych zadań (czyli Problemów Długoterminowych), po czym przez kilka miesięcy na terenie poradni samodzielnie projektowała, przygotowała i udoskonalała jego rozwiązanie. Uczestnicy analizowali i zastanawiali się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie połączyli to w 8- minutowe przedstawienie, które mieli możliwość zaprezentowania na konkursie. Eliminacje regionalne odbyły się 24 lutego 2019 roku w Warszawie. Udział wzięło 82 drużyn z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W tym roku grupa „Odyseuszy” współzawodniczyła z 12 innymi zespołami ze swojej kategorii wiekowej, które również wybrały to zadanie. Tematem przedstawienia była ,,W pracowni mistrza Leonarda” . Podczas konkursu zespół musiał także zmierzyć się z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem – niespodzianką, którego treści nie znał do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzył w zaledwie kilka minut.

 

Uczestnicy, którzy reprezentowali Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie łączyli w praktyce wiedzę i wyobraźnię, łamiąc schematy i przyzwyczajenia. Uczyli się rozwiązywać problemy samodzielnie i nieszablonowo. Praca w zespole umożliwiła nie tylko rozwijanie umiejętności społecznych, ale również rozbudzanie w sobie odpowiedzialności za własne decyzje. Każdy etap projektu dostarczył Odyseuszom wielkich doznań i planów na następną fantastyczną przygodę.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie

 

 

 

Cała fotorelacja z finałowego występu w Galerii!


 

Edukacja włączająca

 

Dnia 7 lutego 2019 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie odbyło się forum dyskusyjne dotyczące upowszechnienia edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wizytator kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z powiatu Działdowskiego oraz pracownicy Poradni. Forum poświęcone było omówieniu spraw związanych ze wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów z chorobami przewlekłymi poprzez upowszechnianie edukacji włączającej w placówkach. Uczestnicy spotkania wypracowali wiele konstruktywnych rozwiązań, forum to stanowiło początek cyklu spotkań poruszających temat edukacji włączającej.                              

Więcej zdjęć z tego spotkania,w galerii.


 

Więcej artykułów…
Za życiem