Szkolenie 6 października 2021 r.

 

 

 

 

SZKOLNI  DORADCY  ZAWODOWI 

DLA  UCZNIÓW  O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 

 

            6 października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla doradców zawodowych Powiatu Działdowskiego dotyczące tematu: „Wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej”.

            Pani Katarzyna Tomaszewska psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przedstawiła sylwetkę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz postawy i rolę rodziców jaką odgrywają w wyborach edukacyjno-zawodowych swoich dzieci.

            Następnie Pani Iwona Karkut-doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przedstawiła w jaki sposób pracować w doradztwie zawodowym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  jak planować działania doradcze w pracy z uczniem i jak współpracować z rodzicami. Zaprezentowała przykładowe metody i narzędzia pracy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

            Podczas spotkania swoje doświadczenia oraz jakie wsparcie udzielają uczniom pedagodzy i nauczyciele kształcenia zawodowego przedstawiła Pani Edyta Jędrzejewska pedagog i doradca zawodowy w Zespole Szkół w Malinowie. Szkoła kształci w zawodzie najwięcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszym powiecie.

            Spotkanie podsumował Pan Wojciech Lipka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie podkreślając, że rośnie liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, a wkrótce na rynku pracy. Zwrócił uwagę na potrzebę współpracy z rodzicami, instytucjami samorządowymi oraz pracodawcami. Zapewnił, że nie jest to ostatnie spotkanie dotyczące omawianego tematu.

            Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami z pracy z uczniami i współpracy z ich rodzicami. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

            Warsztaty zorganizowali i przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.