Nauczyciele


 

Informacja dysleksja klasy IV - VIII                                                                                                                                                      


 Informacja niepowodzenia edukacyjne I - III                                                                                                                                   


 Informacja niepowodzenia edukacyjne IV - VIII                                                                                                                                


 Informacja ryzyko dysleksji klasy I – III                                                                                                                                              


 Informacja trudności matematyczne                                                                                                                                                    


 Informacja trudności wychowawcze                                                                                                                                                      


 Informacja uczeń szkoły ponadpodstawowej                                                                                                                                     


 Informacja uzdolnienia                                                                                                                                                                             


 Informacja zindywidualizowana ścieżka kształcenia                                                                                                                      


 Wniosek przedszkola o badanie dziecka  (teren Działdowa)                                                                                                        


 Wniosek przedszkola o badanie dziecka  (teren Lidzbarka)                                                                                                        


Wniosek szkoły o badanie ucznia  (teren Działdowa)                                                                                                                      


 Wniosek szkoły o badanie ucznia  (teren Lidzbarka)                                                                                                                      


 Załącznik do wniosku przedszkola o badanie dziecka  (wpólny dla Działdowa i Lidzbarka)                                            


 Załącznik do wniosku szkoły o badanie ucznia     (wpólny dla Działdowa i Lidzbarka)