Rodzice

 


Wniosek  o przeprowadzenie badania oraz wydanie opinii                                                                                           


Wniosek  o przeprowadzenia badania - załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia                                                 


 Wniosek o wydanie orzeczenia                                                                                                                                            


Wniosek o wydanie informacji                                                                                                                                              


 Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie                                                                                                           


Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze           


Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne (wzrok)                                                                                                    


Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne (słuch)                                                                                                     


 Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia