Nowoczesne metody terapii


 

Metoda Warnkego w naszej Poradni.   

Do oferty pracy Poradni tym razem dołączono trapię Metodą Warnkego.  Nasza Poradnia od 2009 r. realizuje terapię EEG Biofeedback, a od roku Metodę Tomatisa. Teraz przyszedł czas na wspieranie dzieci i młodzieży kolejną metodę opartą na wspomaganiu pracy mózgu przy pomocy nowoczesnych technologii.

Terapia Metodą Warnkego dedykowana jest dla dzieci mających problemy szkolne, które związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

   - Trudności w nauce

   - Problemy w nauce czytania i pisania

   - Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

   - Problemy logopedyczne

   - Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

   - Problemy w lateralizacji

   - Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

   - Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

 

Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych i jest  stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii , a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu także na gruncie polskim.

Trening Metodą Warnkego w ocenie pacjentów poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym. Opisane osiągnięcia sprawiają, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.

 

Urządzenie do prowadzenia terapii został zakupiony ze środków Powiatu Działdowskiego.

 

Przypominamy również o prowadzonych w naszej placówce nowoczesnych metodach terapii, które cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych klientów.

 


 

Metoda Tomatisa

W Poradni od roku dysponujemy urządzeniem TALKSUP, przy pomocy którego odbywa się terapia. Rodzice dzieci objętych terapią zauważają postępy u swoich pociech już po jednej czy dwóch sesjach. Francuski laryngolog Alfred Tomatis opracował tę metodę w celu przywracania umiejętności słuchania. Metoda ta sprzyja również rozwojowi zdolności motorycznych (utrzymanie równowagi ciała), emocjonalnych (wyciszenie i nabycie większej pewności siebie) oraz poznawczych (lepsze przyswajanie wiedzy). A możliwe jest to dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń pod wpływem konkretnych, długotrwałych i powtarzających się bodźców. Alfred Tomatis mówił “Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać.”   Dlatego też terapeuci tak chętnie wspomagają się tą metodą w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Dziedziny zastosowania: 

   - Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe

   - Całościowe zaburzenia rozwoju

   - Dyslektycy

 


 

EEG Biofeedback.

Od kilkunastu lat w naszej Poradni prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem aparatury do EEG BIOFEEDBACK.

EEG Biofeedback, albo inaczej neurofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu dziecko może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach trudno jest panować.  EEG Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, epilepsją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niską odpornością na stres. Jest to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje pochwały i nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Dlatego też jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna i ciekawa.

 

W Poradni w Działdowie ten model pracy stosowany jest głównie w celu polepszenia koncentracji uwagi, zmniejszenia objawów nadpobudliwości,

 


 

Do korzystania ze wszystkich wymienionych terapii nasi specjaliści dokonują wstępnej kwalifikacji uczniów poprzez przeprowadzenie wywiadów i dokonaniu wstępnych badań.