Oferta

 

 

 Oferta programowa

Rok szkolny 2023/2024

 

 

Poradnia wspiera  rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

 

SWOJE ZADANIA REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ:

 

OPINIOWANIE I ORZEKANIE, DZIAŁANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA, 

PRACĘ TERENOWĄ, BADANIA, KONSULTACJE I TERAPIE,

ORGANIZACJĘ SEMINARIÓW, KONFERENCJI I SZKOLEŃ.

 

 

TEREN DZIAŁANIA PORADNI OBEJMUJE:

MIASTO DZIAŁDOWO, GMINĘ DZIAŁDOWO, GMINĘ IŁOWO, GMINĘ RYBNO ORAZ GMINĘ PŁOŚNICA.

 

TEREN DZIAŁANIA FILII W LIDZBARKU OBEJMUJE: GMINĘ LIDZBARK

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Oferta programowa na rok szkolny 2023/2024 

 

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie

jest publiczną placówką oświatową i nie pobiera żadnych

opłat za realizację zajęć oraz wydawane dokumenty.