Warsztaty doradztwo zawodowe

 

9 czerwca 2021 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego:

„Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii.”

 

            Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i analiz zadań doradcy zawodowego. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić ewaluację swoich działań z zakresu doradztwa zawodowego aby była ona efektywna i pomocna w planowaniu zadań na kolejny rok szkolny.

            W drugiej części warsztatów zapoznano doradców z aktualną rzeczywistością po pandemii oraz jej wpływem na rynek pracy i powiązane z tym funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole. Podczas spotkania przedstawiono raport „Pracownik przyszłości” opracowany przez  Infuture Hatalska Foresight Institute .

            Spotkanie było okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w doradztwie zawodowym online. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i problemami z którymi się stykają w codziennej pracy. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

 

Warsztaty zorganizowała Iwona Karkut – doradca zawodowy

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Działdowie.