Szkolenie 26 października 2021 r.

 

 

SZKOLENIE

NARKOTYKI - WCZORAJ I DZIŚ

 

W  dniu 26.10.2021r. w Naszej Poradni, odbyło się szkolenie pt. NARKOTYKI – WCZORAJ I DZIŚ.

Szkolenie przeprowadził specjalista z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, edukator z zakresu promocji zdrowi i oświaty zdrowotnej, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie – p. Radosław Gruss. 

W szkoleniu wzięli udział pracownicy oświaty, przedstawiciele policji oraz ośrodków pomocy społecznej. Wykład w sposób interesujący i szczegółowy przedstawił zmieniający się „rynek” środków odurzających (ilości tych środków, rodzaje, sposoby przyjmowania) i sposobów docierania do „klientów” np. w czasie pandemii. Uczestnicy szkolenia mieli okazję uzupełnić posiadaną wiedzę, na temat zachowań dzieci i młodzieży w zakresie używania, dostępności oraz kanałów dystrybucji środków narkotycznych. P. Radosław Gruss w trakcie wykładu podkreślił, że dystrybutorzy tych środków wykazują się zazwyczaj innowacyjnością i pomysłowością w docieraniu do potencjalnych klientów, co utrudnia zwalczanie tego procederu.

W trakcie szkolenia podkreślono również, że rodzice, zwłaszcza nastolatków powinni być bardzo czujni oraz posiadać adekwatną wiedzę na ten temat w sytuacji podejrzenia, że ich dzieci sięgają po te środki, wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc.

Szkolenie zorganizowano przy współpracy Pełnomocnika Burmistrza Działdowa p. Jolanty Działak.