Rozwój emocjonalny dziecka

 

Jakie postępowanie, wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka

i jego kontakty społeczne?

 

Życzliwy stosunek do dziecka.

 

Cierpliwe wysłuchiwanie dziecka.

 

Sprawianie dziecku przyjemności.

 

Rozpoznawanie potrzeb dziecka i ich zaspokajanie.

 

Wyjaśnienie norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym.

 

Dostarczanie informacji jak się należy zachować w sytuacji konfliktu

z drugim dzieckiem.

 

Organizowanie urodzin w towarzystwie dzieci z przedszkola i sąsiedztwa.

 

Właściwe reagowanie na złość, smutek i inne negatywne emocje.

 

Ustalenie i egzekwowanie (przyjazne) norm i zasad społecznych.

 

Chwalenie dziecka za wykonane prace, polecenia, współdziałanie.

 

Umożliwienie kontaktu z innym dzieckiem poza przedszkolem, stwarzanie warunków do wspólnych zabaw.

 

                                                                                      

Opracowała Justyna Burzyńska, pedagog FPP-P w Lidzbarku