ĆWICZENIA ANALIZATORA SŁUCHOWEGO

 

Ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka najlepiej przeprowadzać w formie wspólnej naprzemiennej zabawy – mogą wziąć w niej udział także inne dzieci znajdujące się w rodzinie. Efekt pracy uzależniony jest w dużej mierze od systematyczności wykonywania ćwiczeń, a także od przekonania dziecka, że jest to łatwe, przyjemne i ciekawe doznanie. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy nie wymagają żadnych dodatkowych pomocy, ani przygotowań. Mogą być prowadzone w każdym momencie życia domowego, przewiduje się także, że nie powinny trwać jednorazowo dłużej niż 15 – 20 minut.

 

                                                      Ćwiczenia do pobrania

 

Opracowała: Justyna Burzyńska, pedagog  FPP-P w Lidzbarku