Procesy poznawcze dziecka

 

Jak usprawniać procesy poznawcze dziecka

oraz wzbogacać jego wiadomości o otaczającym świecie?

 

Dostarczać informacje na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy.

 

Zaznajamiać z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi.

 

Prowadzić rozmowy na różne tematy, zadawać pytania odtwórcze, problemowe i oczekiwać rozwiniętych wypowiedzi.

 

Czytać dziecku książki, a następnie prowadzić rozmowy dotyczące ich treści, zadawać pytania o postaci, fakty, sytuacje

co pozwoli sprawdzić rozumienie tekstu.

 

Rozwiązywać zagadki.

 

Prowadzić zabawy w oparciu o zabawki dydaktyczne, które rozwijają myślenie.

 

Zadawać pytań typu: Co trzeba zrobić żeby… np. upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę?

(dziecko  wymienia następujące po sobie czynności).

 

Wykorzystywać układanki obrazkowe tworzące historyjkę.

 

Prowadzić zabawy uczące: klasyfikacji rozpoznawania podobieństw i różnic, tworzenia zbiorów,

liczebników porządkowych, dodawania i odejmowania.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Opracowała Justyna Burzyńska, pedagog FPP-P w Lidzbarku

 


 

 

Jak rozwijać funkcje wzrokowe dziecka?

 

Pobierz


 

Jak rozwijać funkcje słuchowe dziecka?

Pobierz


 

Jak doskonalić umiejętności koncentracji uwagi?

       Pobierz


 

 

Jak usprawniać rozwój motoryczny dziecka?

(motoryka duża)

Pobierz