Literatura a osobowość dziecka

 

  

Wpływ literatury dziecięcej

na kształtowanie osobowości dziecka

Artykuł do pobrania

 

                                                                                                                   Opracował: Zespół ds. terapii PP-P w Działdowie

 


 

ĆWICZENIA ANALIZATORA WZROKOWEGO

 

Należy pamiętać, że czytanie dla dziecka z trudnościami rozwojowymi jest bardzo trudną sztuką, Ćwiczenia muszą przynosić mu sukces jeśli chcemy, by dziecko chętnie je podejmowało. To ma być „zabawa” z rodzicem w wyrazy. Można na przykład dokładać wyrazy naprzemienne (raz rodzic raz dziecko), by pomóc mu w motywowaniu się do pracy ). Można kolorowe karteczki rozsypanki odwrócić, tak by nie było widać napisów i losować je w trakcie ćwiczenia- dzieci lubią niespodzianki i elementy zaskoczenia. Uwaga - w czasie ćwiczenia robicie Państwo tylko  JEDEN tekst. Lepiej mało i krotko  ale często.

 

 
                                                                                                       Ćwiczenia do pobrania                                                                                                                        

                                                       

                                                                                                                            Opracowała: Justyna Burzyńska, pedagog  FPP-P w Lidzbarku

          


  

 

 

Procesy poznawcze dziecka

 

Jak usprawniać procesy poznawcze dziecka

oraz wzbogacać jego wiadomości o otaczającym świecie?

 

Dostarczać informacje na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy.

 

Zaznajamiać z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi.

 

Prowadzić rozmowy na różne tematy, zadawać pytania odtwórcze, problemowe i oczekiwać rozwiniętych wypowiedzi.

 

Czytać dziecku książki, a następnie prowadzić rozmowy dotyczące ich treści, zadawać pytania o postaci, fakty, sytuacje

co pozwoli sprawdzić rozumienie tekstu.

 

Rozwiązywać zagadki.

 

Prowadzić zabawy w oparciu o zabawki dydaktyczne, które rozwijają myślenie.

 

Zadawać pytań typu: Co trzeba zrobić żeby… np. upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę?

(dziecko  wymienia następujące po sobie czynności).

 

Wykorzystywać układanki obrazkowe tworzące historyjkę.

 

Prowadzić zabawy uczące: klasyfikacji rozpoznawania podobieństw i różnic, tworzenia zbiorów,

liczebników porządkowych, dodawania i odejmowania.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Opracowała Justyna Burzyńska, pedagog FPP-P w Lidzbarku

 


 

 

Jak rozwijać funkcje wzrokowe dziecka?

 

Pobierz


 

Jak rozwijać funkcje słuchowe dziecka?

Pobierz


 

Jak doskonalić umiejętności koncentracji uwagi?

       Pobierz


 

 

Jak usprawniać rozwój motoryczny dziecka?

(motoryka duża)

Pobierz